Tekstgrootte: A  A  A 

van de Veldelaan 972
1816 PZ Alkmaar
Telefoon 088-5599500 (bereikbaar tussen 7.00-20.00 uur)
E-mail: respijthuis-alkmaar@zorgcirkel.com
van de Veldelaan 972 - 1816 PZ Alkmaar
Telefoon 088-5599500 (bereikbaar tussen 7.00-20.00 uur)
E-mail: respijthuis-alkmaar@zorgcirkel.com
"Alle lof voor de vrijwilligers en de coördinatoren die het samen mogelijk maken dat er zo’n fijne sfeer is in het Respijthuis."Tekstgrootte: A  A  A 

Steunstichting Vrienden van Het Respijthuis

De doelstelling

De stichting heeft ten doel:

1. Ten bate van de Stichting Respijtzorg Alkmaar financiële middelen te verwerven, deze te beheren en deze op schriftelijke aanvraag van voormelde stichting te verschaffen voor (a) middelen die voormelde stichting nodig heeft om haar doelstelling te kunnen verwezenlijken, die niet van overheidswege worden gesubsidieerd dan wel niet subsidiabel zijn; (b) activiteiten en projecten van voormelde stichting, die niet van overheidswege worden gesubsidieerd dan wel niet subsidiabel zijn; (c) activiteiten en projecten die binnen de doelstelling van voormelde stichting vallen en die het bestuur van voormelde stichting financieel wil steunen.

2. Van het doel is uitgesloten: het doen van uitkeringen aan de oprichters van de stichting of aan hen die deel uitmaken van de organen van de stichting. De stichting heeft geen winstoogmerk.

De werkwijze

De Stichting Respijtzorg Alkmaar maakt kenbaar aan welke middelen zij behoefte heeft en zij voorziet deze opgave van prioriteiten. Aan de hand van deze opgave gaat de Steunstichting middelen en/of fondsen werven. De Steunstichting beperkt zich tot het werven en beschikbaar stellen van middelen.  Het gaat dan om bijzondere projecten, zoals de inrichting van het huis, activiteiten ten behoeve van vrijwilligers en voorzieningen die het verblijf van de gasten veraangenamen. Om dergelijke bijzondere projecten te bekostigen, is de Steunstichting Vrienden van het Respijthuis opgericht.

Hoe kunt u ons steunen?

U kunt  uw donatie overmaken op rekeningnummer NL35 RABO 0152 1403 36 t.n.v. Steunstichting Vrienden van het Respijthuis Alkmaar.

Alle donaties, giften, schenkingen en legaten zijn van harte welkom! Wilt u op een bijzondere manier bijdragen neem dan telefonisch contact op met Petra Oxfoort, coördinatoren van het Respijthuis, via telefoonnummer 088 - 559 9500

Indien uw bedrijf of vereniging zich betrokken voelt bij de doelstelling van de Stichting Respijtzorg Alkmaar, kunt u zich aanmelden als donateur voor minimaal € 100,- per jaar. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar: vrienden@respijthuis-alkmaar.nl

De contacten verlopen via bestuurslid Mr. Edwin Buijsman via:  vrienden@respijthuis-alkmaar.nl

De Stichting Respijtzorg Alkmaar en de Steunstichting Vrienden van het Respijthuis Alkmaar zijn door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit heeft de volgende voordelen:

  • Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
  • Als een instelling door de belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Bron: Belastingdienst