Tekstgrootte: A  A  A 

van de Veldelaan 972
1816 PZ Alkmaar
Telefoon 072 - 512 66 65
E-mail: info@respijthuis-alkmaar.nl
van de Veldelaan 972 - 1816 PZ Alkmaar
Telefoon 072 - 512 66 65
E-mail: info@respijthuis-alkmaar.nl
"Het mooiste van het vrijwilligerswerk in het Respijthuis vind ik dat de gasten altijd dankbaar zijn voor hun verblijf in het huis. Soms moeten ze even wennen aan hun nieuwe omgeving, maar erg lang duurt dat nooit en als ze dan na een paar dagen, een week of nog wat langer weer naar huis gaan, zijn ze daar (gelukkig) wel blij om, maar zijn ze ook vol lof over wat het Respijthuis hun geboden heeft."Tekstgrootte: A  A  A 

Wie zijn we

Ontstaan en organisatie

Het Respijthuis is een particulier initiatief van twee verpleegkundigen die door hun werk veel in aanraking kwamen met mantelzorg. Ze constateerden dat (dreigende) overbelasting van mantelzorgers een groot probleem vormde. Ze kwamen zelf met het idee om een Respijthuis op te richten.

Op 26 augustus 2010 opende in Alkmaar het eerste Respijthuis in Nederland haar deuren. Ruim 60 vrijwilligers en twee professionele coördinatoren zorgen ervoor dat mensen met een chronische ziekte en/of aandoening de zorg ontvangen die ze nodig hebben. Bij overbelasting van de mantelzorger is het belangrijk dat ze even afstand kunnen nemen en op adem kunnen komen om langdurig uitval te voorkomen.

Het Respijthuis Alkmaar is een kenniscentrum op het gebied van respijtzorg.

Stichting Respijtzorg Alkmaar:

Bestuur:
Dhr. F. Kee, voorzitter
Dhr. F in ’t Veld, vicevoorzitter/ secretaris
Dhr. H. Oosterink, penningmeester
Mevr. N. Rietbroek, coördinatoren, vrijwilligers, facilitaire zaken

Het Respijthuis

Petra Oxfoort  ( coördinator )
Gonda Slot ( assistent-coördinator )


Vrijwilligers 

Zorgvrijwilligers
Kookvrijwilligers
Tuin en onderhoudvrijwilligers
Administratievrijwilligers
Slaapwachtvrijwilligers
Interieurvrijwilligers